KONTAKT

Prometne upute za Trget:

Smjer Rijeka - pratiti putokaze za Labin, po dolasku u Labin nakon 60km pratiti cestu za Pulu.Po dolasku u mjesto Most Raša (cca 10 km od Labina) na raskršću skrenuti u lijevo.
Pratiti cestu, nakon 7 km dolazite u mjesto Trget koja je Vaša polazna točka.

Smjer Pula - ratiti putokaze za Labin.Po dolasku u mjesto Most Raša (cca 40 km od Pule) na raskršću skrenuti u desno.
Pratiti cestu, nakon 7 km dolazite u mjesto Trget koja je Vaša polazna točka.